Română (România)English (United Kingdom)

Ervax

Mai aproape de tine...

Cursul valutar

Opinia ta

Cum preferati sa cumparati o asiguarare?:
 

Parteneri

 

Legi & Regulamente

Email Imprimare PDF
Share

Legile R.Moldova privind domeniul asigurarilor

Prevederile Codului Civil Nr.1107-XV din 06.06.2002 - ASIGURARI

L E G E nr. 407-XVI din 21.12.2006 Cu privire la asigurari (Monitorul Oficial nr.47-49/213 din 06.04.2007)

L E G E nr. 414-XVI din 22.12.2006 Cu privire la asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule (Monitorul Oficial nr.32-35/112 din 09.03.2007)

REGULAMENTUL privind aplicarea sistemului bonus-malus la asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule (HOTARIRE din 3 aprilie 2008 Nr. 13/2)

REGULAMENT cu privire la modul de determinare a uzurii în cazul pagubelor produse la autovehicule
(HOTARIRE din 3 aprilie 2008 Nr. 13/1)Conventii care guverneaza Sistemul International de Asigurare de Raspundere Civila Auto (Carte Verde):

Regulamentul General privind Sistemul Carte Verde (Ro) 

Regulamentul General privind Sistemul Carte Verde (En) 

Regulamentul General privind Sistemul Carte Verde (Fr) 

Acord inter-birouri (Anexa III)

Fiscalitate in asigurari

H O T A R I R E nr. 484 din 04.05.98 Cu privire la limitele cheltuielilor de asigurare ale agentilor economici si persoanelor fizice care practica activitatea de intreprinzator, permise ca deduceri de cheltuieli aferente activitatii de intreprinzator pentru scopuri fiscale.

Asigurari obligatorii si Risk management

Obligativitatea asigurării de răspundere profesională a administratorilor autorizați (inclusiv dar fără a se limita la administrator al insolvabilităţii, administrator provizoriu sau lichidator), conform art. 33 din Legea cu privire la administratorii autorizaţi Nr. 161 din 18.07.2015 

Plati obligatorii in caz de accident de munca LEGE Nr. 186 din 10.07.2008 securitatii si sanatatii in munca

Obligativitatea asigurarii gajului bancar LEGE Nr. 142 din 26.06.2008 cu privire la ipoteca

Asigurarea obligatorie de raspundere pentru pagubele cauzate in procesul exploatarii obiectului industrial periculos, art.16 din Legea Nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industriala a obiectelor industriale periculoase. Procedura generală - Criterii de identificare a obiectelor industriale periculoase PG 35-01-35:2005

Asigurarea riscului de audit, art.9 din LEGE Nr. 61 din 16.03.2007 privind activitatea de audit

Asigurarea emisiunii de obligaţiuni (garantii) art.8 din LEGE Nr.171 din 11.07.2012 privind piaţa de capital.

Asigurarea raspunderii profesionale a notarilor, art.12 din LEGE Nr. 1453 din 08.11.2002 cu privire la notariat

Asigurarea in cadrul relatiilor de leasing, art.13(3) din LEGE Nr. 59 din 28.04.2005 cu privire la leasing

Cerinta de detinere a politei de asigurare pentru organismele de evaluare a conformităţii art.16 din Legea Nr. 235 din  01.12.2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii

Testarile clinice (Clinical Trials), art.11 din LEGE Nr. 1409 din 17.12.1997 cu privire la medicament

Transportatorii sunt obligati sa-si asigure raspunderea civila fata de calatori in baza Legii nr.1553 din 25.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie a răspunderii civile a transportatorilor fata de calatori.

Agentiile de turism sunt obligate să încheie contracte de asigurare pentru turişti în baza art.21 din Legea Nr. 352 din  24.11.2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova

Brokerii de asigurare-reasigurare trebuie sa detina obligatoriu o polita de asigurare de raspundere civila profesionala in baza Legii cu privire la asigurari nr.407-XVI din 21.12.2006

Lombardul este obligat ca, în momentul transferării posesiunii, să asigure bunul amanetat pe propria cheltuială, în favoarea debitorului şi corespunzător valorii evaluate, în baza art.458 Cod Civil nr.1107 din 06.06.2002


Practica judiciară

Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie cu privire la aplicarea de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei în domeniul asigurărilor obligatorii şi facultative a transportului auto, nr.11 16 decembrie 2013.

 
© Broker de Asigurare-Reasigurare ERVAX Grup SRL
Adresa: bd.Cuza Voda 5/1 of. 318, Chisinau, MD-2060 Tel/Fax: +373 22 110 877GSM: +373 69 154 708
E-mail: ervax.md@gmail.com