Asigurarea de Accidente a Persoanelor                                                             

Cuprinderea asigurării

Protectie de asigurare in caz de accident a persoanei

Teritorialitatea Oriunde in lume

Riscuri acoperite

Vatamari ale sanatatii si deces din cauza unui factor extern, de natura mecanica sau chimica, cu exceptia celor provocate din propria vointa.

Durata: 1 an

Beneficii

Beneficiile de asigurare sunt dependente de gravitatea vatamarilor corporale (variaza intre 0,5% si 100% din suma asigurata)

In caz de deces din accident beneficiul de asigurare este egal cu suma asigurata

Suma totala a beneficiilor este in limita sumei asigurate convenite la incheierea contractului de asigurare pentru Asigurat.

Suma asigurata 

Este dependenta de vointa Contractantului.

Este recomandat sa fie corelata cu nivelul curent de remuneratie si meritele personale.

Prima de asigurare

Protectie deplina - traumatisme, invaliditate permanenta si deces din accident): 0,8 - 2% din suma asigurata

Protectia partiala (invaliditate permanenta si deces din accident): 0,4-1% din suma asigurata

Avantaje

1. Aceasta asigurare este un suport real pentru asigurat si familia acestuia in caz de accident in timpul liber si/sau in procesul de productie, deoarece beneficiile de asigurare pot compensa:

  • Cheltuielile cu serviciile medicale
  • Veniturile pierdute din cauza incapacitatii temporare de munca
  • Compensarea pierderii valorii umane in urma decesului din accident

2. Cand intreprinderea contracteaza asigurarea, marimea sumei asigurate poate fi folosita ca forma de recunoastere a meritelor angajatului.