sunt acoperite cheltuielile de tratament medical legat de vătămări din accident sau îmbolnăvire neașteptată în perioada aflării peste hotarele țării.

Suma asigurată

de 30000 Euro sau 60000 Euro, la alegere, este suma în limta căreia Asigurătorul va acoperi cheltuilile  asiguratului legat de tratament și repatriere (după caz).

  • De regulă, polițele de asigurare conțin sublimite de 5000 EUR pentru repatrierea bolnavului/persoanei decedate în țara de ședere permanentă, iar cheltuielile acoperite de asigurător nu vor depăși suma asigurată totală specificată în polita de asigurare.

Prima de asigurare

Mărimea primei de asigurare este diferită în funcție de regiunea geografică vizitată, suma asigurată, perioada asigurării, vârsta persoanei, ocupația în timpul călătoriei, riscurile asigurate.

Riscuri asigurate

  • Imbolnăvire acută subită, afecţiune apărută pe neaşteptate în perioada poliţei de asigurare şi care necesită îngrijire medicală de urgenţă;
  • leziuni corporale şi dereglarea sănătăţii în urma unui accident;
  • decesul persoanei asigurate în urma unei îmbolnăviri subite sau a unui accident, cu condiţia ca evenimentele menţionate să se fi produs în timpul aflării persoanei în străinătate în perioada de asigurare
  • tratamentul dentar de urgenţă;
  • compensarea cheltuielilor asiguratului legate de anularea călătoriei pe motiv îmbolnăvirii acute la începutul călătoriei sau decesul membrilor familiei; prejudicii cauzate bunurilor asiguratului; proces de judecată neprevăzut .

Avantaje

Evitați cheltuielile catastrofice legate de diagnostic si tratamente medicale peste hotare, evitand ruinarea financiară în cazul unei sptitalizări, diagnostic sau tratament costisitor legate de imbolnavire sau vatamare din accidente;

  • ai siguranță și pace fie că ești la mare, la schiat, plimbări montane sau deplasare de serviciu;
  • beneficiaţi de asistenţă internațională non-stop, în spațiul geografic indicat în poliță.