Bunuri asigurate

Pot fi asigurate:

– apartamente, case și diverse construcții;

– Conținut: echipamente, mobilier, stocuri de materii prime și produse finite.

Riscuri asigurate:

 • Incendiu; trăsnet; explozie;
 • Cutremur de pământ;
 • Furtună, uragan, vijelie;
 • Căderea aparatelor de zbor (aeronave și vehicule spatiale), părți ale acestora, sau impactul cu acestea
 • Inundații
 • Grindina – efectele directe;
 • Furtul prin efracție și/sau acte de tâlhărie;
 • Vandalism;
 • Surpare, alunecare de teren;
 • Greutatea zăpezii și/sau a gheții;
 • Izbirea din exterior de către autovehicule, altele decât cele aparținând Asiguratului;
 • Cădere accidentală de corpuri (copaci, stâlpi, etc).

Suma asigurata

Suma asigurată se stabilește în baza valorii reale (ținându-se cont de uzura) a bunurilor de asigurat.

Prima de asigurare

depinde de:

 • Riscurile de asigurat;
 • Franșiza (reținerea proprie a asiguratului din risc);
 • Măsurile de prevenție și întreținerea bunurilor asigurate.

Durata asigurării

de obicei – un an.

Avantaje Următoarele despăgubiri vor fi plătite:

Pentru clădiri:

 • în caz de daună totală, suma asigurată minus franșiza, specificate în poliță;
 • în caz de daună partială, în limita sumei asigurate din poliță și a devizului de reparații, costul la data daunei al reparațiilor, refacerii, restaurării, recondiționării sau înlocuirii părtilor avariate sau distruse, precum și al manoperei necesare pentru readucerea clădirii avariate sau distruse la starea anterioară producerii riscului asigurat, la care pentru materiale, inclusiv pentru cele recuperate, se aplica cota de valoare rămasă, stabilită în documentele de asigurare.

Pentru mijloace circulante:

 • in caz de daună totală, valoarea la data daunei a bunurilor care au fost distruse în întregime, în functie de suma asigurată, respectiv de preț de cost de productie, de achizitie sau cu amanuntul, mai putin adaosul comercial, potrivit datelor din evidenta contabila a Asiguratului;
 • in caz de dauna partiala, valoarea la data producerii riscului asigurat a partii din cantitatea totala care a fost distrusa ori depreciata si care diminueaza valoarea bunurilor respective, in functie de preturile la care s-a facut asigurarea, respectiv de cost, de productie, de achizitie sau de vanzare cu amanuntul mai putin adaosul comercial, potrivit datelor din evidenta contabila a Asiguratului.

Impozitare

 • Sumele asigurate sunt scutite de impozit (Legea nr. 1164 din data de 24.04.1997 cu modificarile ulterioare , art.20(a)).
 • Cheltuielile de asigurare a bunurilor persoanelor juridice sunt deductibile fiscal din venitul provenit de la activitatea de intreprinzator (Hotararea Guvernului Nr.484 din 04.05.1998).