Protecția Consumatorului

Autoritatea abilitată cu funcţii de protecţie a consumatorilor de servicii de asigurare:
Comisia Națională a Pieței Financiare
Adresa de contact - mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 77
www.cnpf.md
Reclamațiile pot fi depuse:
prin e-mail (cu respectarea reglementărilor cu privire la forma electronică – cu aplicarea semnăturii electronice) la adresa [email protected];
sau prin intermediul oficiilor poștale,
în cutia poștală amplasată la intrare în sediul instituției (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 77.
Telefonul consumatorului - 022 85 95 95 Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului.